До відома Друк
П'ятниця, 26 квітня 2019, 10:32

 

До уваги голів, членів комісій, уповноважених осіб із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Матеріальне забезпечення по листках непрацездатності у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),  у зв’язку  з вагітністю та пологами, надання допомоги на поховання відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-VIII (далі – Закон № 1105)  призначається за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі - комісія (уповноважений))  діє відповідно до Закону № 1105 і в своїй діяльності керується Статутом Фонду соціального страхування України, Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13 (далі – Положення), а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 

Комісія (уповноважений) створюється на кожному підприємстві, установі, організації, незалежно від форми власності (в тому числі у фізичних осіб-підприємців роботодавців), до складу якої делегуються представники від роботодавця з однієї сторони та представники від застрахованих осіб (профспілкової організації, трудового колективу) з другої сторони. При чисельності працівників на підприємстві 15 і менше, обирається уповноважений із соціального страхування.

 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування перевіряє правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та відповідно приймає рішення про призначення або відмову в призначенні застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання.

Тільки на підставі такого рішення роботодавець подає заяву-розрахунок до відділення робочого органу Фонду за місцем реєстрації для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб у терміни передбачені Положенням.

Комісія (уповноважений) веде облік осіб, які часто та довго хворіють (це особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30-40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40-50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

Комісія (уповноважений) має право:

- звертатись за необхідності до робочих органів Фонду щодо перевірки правильності  видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

- отримувати від робочих органів Фонду консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

- отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам.

За наявності підстав комісія (уповноважений)  може як відмовити в призначенні матеріального забезпечення по листку непрацездатності, так і прийняти рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково).

Комісія (уповноважений) проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.