Головне меню

Головна сторінка
Про район
Склад і структура районної ради
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Рішення районної ради
Розпорядження голови районної ради
Районні програми
Нормативна база районної ради
Комунальні підприємства
Регуляторна політика
Звернення громадян
План роботи районної ради
Місцеве самоврядування району
Доступ до публічної інформації
Краща посадова особа
Матеріали для оприлюднення
Українська асоціація районних та обласних рад
Демидівський районний фонд "Милосердя"
Декларації про доходи
Контакти
Головна сторінка Рішення районної ради Матеріали до чергової сесії ПРОГРАМА зайнятості населення Демидівського району до 2022 року
ПРОГРАМА зайнятості населення Демидівського району до 2022 року PDF Друк e-mail

 

 

Україна

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови  районної  державної  адміністрації

 

___________ 20      року                                                                              № ____

Про Програму зайнятості

населення Демидівського

району на 2018 - 2022 роки

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення»  та виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 266 «Про програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки» з метою створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності:

 

1. Схвалити  Програму зайнятості населення Демидівського району на 2018 - 2022 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, Демидівській районній філії Рівненського обласного центру зайнятості, Млинівському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Рівненської області, Демидівському відділенню Дубенської об’єднаної державної податкової інспекції державної фіскальної служби Рівненської області, сільським та селищній радам:

3.1 забезпечити реалізацію Програми, про що інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу до  5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

4.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шелеста П.В.

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                      Б.Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдерждміністрації

___________№______

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Демидівського району

до 2022 року

 

 

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Демидівського району за попередній період

 

Процеси, які відбуваються в політичній, соціально-економічній сферах країни, продовжують впливати на стан ринку праці району.

Ситуація щодо безробіття в 2017 році продовжувала залишатись напруженою та характеризувалась скороченням зайнятості та зростанням безробіття, про що свідчать останні оприлюдненні дані Головного управління статистики в Рівненській області щодо економічної активності населення.

Аналіз процесів, що відбувалися протягом останнього року свідчить про зменшення можливостей прикладання праці.

Падіння з року в рік показання зареєстрованого ринку праці зумовлено реорганізацією управлінського та виробничого процесів, які відбуваються на підприємствах району, внесеними змінами до законодавчих та нормативно-правових актів з питань зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття, податкового законодавства.

При збільшенні оподаткування фізичних осіб-підприємців не урегульованості законодавства спостерігається обережність з боку безробітних при отриманні одноразової виплати для розвитку власного бізнесу. З метою пошуку вакансій для працевлаштування  безробітних, та шукаючих роботу районний центр зайнятості співпрацює з роботодавцями поза межами району (м.Дубно, м.Рівне, м.Радивилів, смт.Млинів), області (Волинь, Тернопільщина та ін..).  І з загальної чисельності працевлаштованих 20 % становить працевлаштування незайнятих громадян поза межі району, області.

Різко скорочені обсяги прийому працівників на підприємства ПП «Демидівський консервний завод», ТзОВ «Олді», ТзОВ «Добрий Урожай», КП Дитячий санаторій «Хрінники», свої наслідки залишилися внаслідок ліквідації у попередні роки найбільших ринко утворюючих підприємств району, які були постійним потенційним «донором» робочої сили з числа безробітних. Все  це призвело до того, що останнім часом  залишається на рівні або поступово зменшується середньомісячна кількість вакансій, що надходять до центру зайнятості, хоча рівень укомплектування вакансій становить 89-97 %.

 

 

 

Складна ситуація з робочими місцями в сільських населених пунктах, де майже відсутні підприємства, тому мешканці цих територій вимушені знаходити собі заробіток за межами проживання, а в даний час і за кордоном.

Крім того, існує низка інших об’єктивних причин, які гальмують працевлаштування незайнятого населення на вакантні місця підприємств, це:

- невідповідність професійно-кваліфікованого рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці;

-   наявність великої кількості робочих місць з низькою якістю умов та оплати праці, які не відповідають пропозиції робочої сили:

- відсутність механізму економічного стимулювання суб’єктів господарювання до створення робочих місць з гідними умовами і оплатою праці та значне податкове навантаження на роботодавців, що приводить до виникнення тіньових трудових відносин;

-  проблема зайнятості сільського населення, обмеженої кількості вакансій за місцем проживання, низької заробітної плати.

Для подолання наслідків фінансово-економічної кризи центру зайнятості планує продовжити проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу на підприємствах, в організаціях та установах з метою запобігання звільнення  працівників та попередження безробіття. Забезпечити проведення спільних нарад або круглих столів із залученням роботодавців з питань  забезпечення господарського комплексу району кваліфікованими робітничими кадрами.

Об’єктивними причинами такої ситуації є те, що район завжди був і залишається трудонадлишковим, а через низький попит на робочу силу ситуація залишається напруженою. Для вирішення проблем зайнятості населення в  районі доцільно посилити роботу з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та зменшити обсяги нелегальної зайнятості та збільшити рівень заробітної плати.

На ринок праці району великий вплив має зайнятість населення у неформальному секторі економіки. У першому півріччі 2017 року 48,8% (у % до зайнятого населення) працювали у неформальному секторі економіки.

У ІV кварталі 2017 року на підприємства району було прийнято 221 особу (або 13,9% до середньооблікової кількості штатних працівників). Разом з тим, звільнено 54 працівників (3,4% до середньооблікової кількості штатних працівників).

Практично в усіх сферах економічної діяльності зменшується середньооблікова кількість штатних працівників.

Незважаючи на зменшення обсягів зайнятого населення та зростання обсягів безробіття серед економічно активного населення, зменшення середньооблікової кількості найманих працівників та активізацію руху робочої сили з окупованих територій та зони проведення АТО, практично у  районі відбувалося зменшення обсягів реєстрації безробітних у центрі зайнятості. Значною мірою на цю ситуацію вплинуло впровадження Регламенту роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів, а як наслідок цього – збільшення кількості працевлаштованих громадян до набуття статусу

 

безробітного. Крім того, зменшення реєстрації безробітних відбулося через неможливість отримати статус безробітного громадянам членам об’єднаних сільських громад, які працювали менше 6 місяців, законодавчо неврегульовані міграційні процеси. Останнім часом значно збільшилась кількість населення працездатного віку, яке виїжджає працювати за кордон.

Протягом 2017 року послугами служби зайнятості скористалися  722  чол. безробітних громадян, що на 5,6% (або на 43 особи) менше, ніж у 2016 році.

Постійно здійснюється аналіз стану надання послуг, протягом 2018 року очікується чисельність безробітних, які перебуватимуть на обліку-770 чол.

Протягом 2018 року збільшення чи зменшення реєстрації безробітних громадян не передбачається. В результаті опитування роботодавців масового вивільнення чи звільнення не буде. Тому у кількісному співвідношенні тенденції до змін чисельності безробітних протягом 2018 року у порівнянні з минулим роком залишаться без змін.

Можливі ризики, що вплинуть на ринок праці у 2018 – 2020 роках – це подальша децентралізація влади, продовження реформування медичних закладів (передача частини персоналу до об’єднаних територіальних громад, створення госпітальних округів), подальше реформування закладів освіти, очікуване масове вивільнення у деяких галузях економіки. Однак, це незначною мірою вплине на зростання кількості зареєстрованих безробітних, оскільки спостерігається тенденція до зростання відтоку кадрів за кордон.

Оскільки для Демидівського району притаманне сезонне безробіття, яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб у сільському та лісовому господарстві, видобувній та обробній промисловості, будівництві, то й надалі буде актуальною проблема сільського безробіття. 73% зареєстрованих безробітних становлять жителі сільської місцевості, а можливостей для їх працевлаштування обмаль. Більшість сільськогосподарських виробничих кооперативів припинили свою господарську діяльність, а ті, які ще працюють, фактично не створюють нових робочих місць. Недостатній рівень інвестування негативно впливає на розвиток економіки у районах.

Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян можливе лише шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг,  у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення, посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи, а в подальшому впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця.

Проаналізувавши ситуацію на ринку праці області та врахувавши  наявні та очікуванні ризики прогнозуємо, що у 2018 році чисельність безробітних осіб, які отримуватимуть послуги служби зайнятості, зросте на 6,2% (у порівнянні з 2017 роком) та становитиме майже 770  осіб.

Передбачається працевлаштувати 555 осіб, з них безробітних –  270 осіб.

 

Професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) буде охоплено 160 осіб. Питома вага осіб, які проходитимуть професійне навчання, становитиме майже 20,7%.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування) передбачається залучити 230 громадян, з них    215 чол. зареєстрованих безробітних.

У 2019 показники активних програм зайнятості залишатимуться на рівні 2018 року, а у 2020-2022 роках незначно зростуть.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності шляхом:

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвитку трудового потенціалу;

підвищення ролі учасників соціального діалогу, заінтересованих у перетвореннях на ринку праці (об’єднань роботодавців та професійних спілок).

Програма розроблена управлінням соціального захисту населення Демидівської районної державної адміністрації разом з її структурними підрозділами, Демидівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості, з урахуванням вимог Законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації» та визначає основні напрями державної політики зайнятості, заходи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення регіону, зокрема, шляхом  збільшення попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (молоді, жінок, осіб з інвалідністю), забезпечення працевлаштуванням демобілізованих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни-добровольців та  вимушено переміщених осіб працездатного віку.

В основі Програми - основні тенденції Стратегії розвитку Демидівського району на період до 2020 року, План на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Демидівського району  на період до 2020 року.

Головними напрямами вирішення проблем зайнятості населення у 2018 – 2022 роках будуть:

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад у розв’язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів;

підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;

 

забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприяє паритету попиту та пропозиції робочої сили, відродженню престижності робітничих професій;

підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, у різних сферах економічної діяльності через компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування на кожну особу;

збільшення кількості працевлаштованих безробітних шляхом реалізації активних форм роботи служби зайнятості;

підтримка безробітних через організацію громадських та тимчасових робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, розширення сфери таких робіт;

підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних , які не мають професії, потребують перепідготовки або підвищення кваліфікації, шляхом організації професійного навчання на замовлення роботодавців та для самозайнятості;

удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи населення різних вікових груп, спрямованої на потреби ринку праці та формування усвідомлених підходів до вибору професії, особливо у молоді.

 

Контроль за реалізацією Програми

 

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи райдержадміністрації, Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради  у взаємодії з підприємствами, установами та організаціями району.

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.

 

Джерела фінансування Програми

 

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Демидівського району до 2022 року

 

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць

1) Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення; посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи;  впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 - 2022

роки

2) Сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення, в першу чергу жителів сільської місцевості, мешканців малих міст, а також громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі інвалідів, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб,  для організації підприємницької діяльності за рахунок співфінансування

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 - 2022

роки

3) Проведення семінарів, тренінгів з підприємницької діяльності шляхом надання безоплатних та групових консультацій, навчання за напрямком «підприємець-початківець» на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ та он-лайн курсів «Prometheus»

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 - 2022

роки

4) Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального  внеску на загальнообо’язкове  державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці, та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центрів зайнятості строком не менше,  ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 - 2022

роки

5) Компенсація витрат роботодавцям на оплату праці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 - 2022

роки

6) Сприяння закріпленню на робочому місці працівників шляхом здійснення супроводу та запобігання неврегульованому відтоку кадрів за кордон

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

7) Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, насамперед  соціально значимих видів громадських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі служби соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції, надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, супровід осіб з інвалідністю з вадами зору тощо

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

8) При масовому вивільненні здійснення заходів, спрямованих на надання консультацій для працівників, які підлягають  вивільненню

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

9) Забезпечення розширення кола роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, для задоволення їх кадрової потреби через подання інформації про наявність вакансій до служби зайнятості, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність робочих місць і вакантних посад та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1) Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних, у тому числі з категорії соціально незахищених громадян, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, застосування нових форм навчання, зокрема технологій дистанційного навчання

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

2) При впровадженні нових інвестиційних проектів активізувати співпрацю з роботодавцями у плані підбору кадрів, шляхом професійного навчання або підвищення кваліфікації затребуваних працівників

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

3) Організація підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

4) Організація видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

5) Використання можливостей Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості для підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних, у тому числі з категорії соціально незахищених громадян та для оперативного задоволення потреб роботодавців у робітничих кадрах

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

6) Впровадження нових інноваційних форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

7)Проведення  комплексної  інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, шляхом висвітлення їх у засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці регіональної служби зайнятості

Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2018 -

2022

роки

8) Проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня оплати праці, легалізації зайнятості населення, роз’яснення норм законодавства щодо прямої залежності отримання гарантій соціального страхування від офіційного працевлаштування

Млинівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, Демидівське відділення Дубенської об’єднаної державної податкової інспекції державної фіскальної служби Рівненської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1) Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах регіонального ринку праці, зокрема робітничих професіях:

- організувати для учнів закладів загальної середньої освіти масові профорієнтаційні заходи, дні відкритих дверей, акції, ярмарки, марафони професій, професіографічні екскурсії, тощо;

- провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо тенденцій сучасного ринку праці, найбільш затребуваних професій, спеціальностей;

- запровадити у практику роботи закладів професійної освіти проведення заходів щодо технік самостійного пошуку роботи;

- залучати до профорієнтаційної роботи  з учнями представників підприємств області

Відділ освіти, молоді

та    спорту райдержадміністрації, Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

2) Проведення системної профорієнтації серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професії, затребуваних на ринку праці України

Відділ освіти, молоді

та    спорту райдержадміністрації, Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

 

 

 

1) Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни - добровольців, організація професійного навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Відділ освіти, молоді

та    спорту райдержадміністрації, Демидівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

2) Надання профорієнтаційних послуг  молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню

Відділ освіти, молоді

та    спорту райдержадміністрації,  сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

3) Сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок та бажань і рекомендацій медико-соціальних експертних комісій

 

Сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

4) Вжиття заходів для залучення суб'єктів господарювання, які мають законодавчі підстави, на отримання фінансової допомоги для створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Сільські та селищна ради

2018 -

2022

роки

 

 

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                                               Н. Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до

Програми

 

Таблиця 1. Показники професійної підготовки

 

(осіб)

 

Найменування

Показника

 

 

2017

звіт

 

2018

прогноз

 

2019

прогноз

 

2020

прогноз

 

2021

прогноз

 

2022

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, усього

 

105

30

115

100

100

100

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації

 

-

-

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації

 

-

-

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних закладів усього

з них працевлаштовані як молоді працівники

105

 

77

30

 

17

115

 

86

100

 

75

100

 

75

100

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Надання соціальних послуг службою зайнятості Демидівського району

 

( осіб)

Найменування

показника

2017 рік звіт

2018 рік

прогноз

 

 

2019 рік

прогноз

 

 

 

2020 рік

прогноз

 

 

 

2021 рік

прогноз

 

 

 

2022 рік

прогноз

 

1. Чисельність безробітних, які отримуватимуть послуги служби зайнятості

 

722

 

770

 

770

 

770

 

770

 

770

1.1.звернуться протягом року

421

460

460

460

460

460

2.Чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням державної служби зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод)

650

555

555

555

555

555

3.Кількість вакансій, поданих роботодавцями, одиниць

638

510

510

510

510

510

4.Чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги

1956

1555

 

1555

 

1555

1555

1555

4.1.з них матимуть статус безробітного

689

760

760

760

760

760

5.Чисельність безробітних громадян, які будуть навчатися протягом року

164

160

 

160

 

160

 

160

 

160

6.Чисельність осіб, старше 45 років, що отримали ваучер

0

5

5

5

5

5

7.Чисельність осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування)

245

230

230

230

230

230

7.1.з них матимуть статус безробітного

229

215

215

215

215

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

(осіб)

Найменування

показника

2017

звіт

 

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

 

2021

прогноз

2022

прогноз

 

1. Чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємствах, установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділення Фонду соціального захисту інвалідів

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3. Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих на підприємствах, установах, організаціях шляхом дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

6.Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть працевлаштовані за сприяння Державної служби зайнятості

 

17

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

7.Чисельність осіб з  інвалідністю, які будуть проходити професійне навчання за сприяння Державної служби зайнятості

 

4

 

4

 

 

4

 

4

 

4

 

4

8. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Довідка

про погодження проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

Проект розпорядження розроблено начальником управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 266  «Про  Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки»

 

 

Погоджено без зауважень :

 

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                         П.Шелест

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      Н.Савич

 

 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                       Н.Булик

 

Головний спеціаліст

юрисконсульт апарату

райдержадміністрації                                                                      О.Шинкарук

 

 

Начальник управління                                                                                      соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                      В.Юрчук

 

 

 

 

_____________ 20        року

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження «Про  Програму зайнятості населення Демидівського району на 2018-2022 роки»

 

 

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації розроблено на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 266  «Про  Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки»

2.Мета і завдання розпорядження.

Розпорядження голови райдержадміністрації прийняте з метою  створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності.

3. Правовими підставами є розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 266  «Про  Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки»

4. Проект розпорядження немає фінансово-економічного обґрунтування.

5.  Проект розпорядження стосується підрозділів райдержадміністрації,

Демидівської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості, Млинівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Рівненської області, Демидівського відділення Дубенської об’єднаної державної податкової інспекції державної фіскальної служби Рівненської області

6.  Проект розпорядження не стосується регіонального аспекту.

7.  Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

  1. Прийняття та затвердження розпорядження забезпечить реалізацію

основних тенденції Стратегії розвитку Демидівського району на період до 2020 року, План на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Демидівського району  на період до 2020 року.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення  райдержадміністрації                                        В.Юрчук

 

 

 

 

_____________  20     року

 

 

 

 

Посада

Прізвище ,ім’я , по-батькові

Підпис

Дата

 

 

Підготував

 

 

Начальник управління

соціального захисту

населення

райдержадміністрації                                    В.Юрчук

 

 

 

Погоджено

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                   П.Шелест

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                 Н.Савич

 

 

Начальник загального

відділу апарату

райдержадміністрації                                 Н.Булик

 

 

Головний спеціаліст

юрисконсульт апарату

райдержадміністрації                                 О.Шинкарук

 

 

 

 

 

 
 

Пошук

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер